Monday, January 25, 2010

نشست "شورای حقوق بشر سازمان ملل"- 15تا 17 فوريه و اهميت آن در رابطه با وضعيت کنونی کشورمان

هفتمين نشست دوره ای "شورای حقوق بشر سازمان ملل"- 15تا 17 فوريه ژنو
و
اهميت آن در رابطه با وضعيت کنونی کشورمان


شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNHRC) چيست؟
اين مجمع يک زيرمجموعه از "مجمع عمومی سازمان ملل متحد" است. اين کميساريا در سال 2006 به ابتکار کوفی عنان از دل شورای ماقبل آن زاده شد و وظيفه نظارت بر اجرای مصوبات حقوق بشر سازمان ملل را در سراسر جهان به عهده دارد اين شورا می تواند در صورت ضرورت با اکثريت آرا اقدام به فرستادن ناظرينی به پاره ای از کشورها کند.
دولت ج. ا. ايران در نشست قبلی اين کميساريا خواهان عضويت در آن شد اما از آنجاکه يکی از ملاک هاي عضويت در اين شورا تعهد به معيار های حقوق بشر و همکاری با اين کميسارياست اين تقاضا پذيرفته نشد.

انشست فوريه و مسئله حقوق بشر در ايران

در روزهای 15 تا 17 فوريه 2010، بررسی ادواری جامع پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی برای نخستين بار در ژنو صورت می گيرد و از اين پس قاعدتا هر چهار سال یکبار شاهد چنين روندی در ژنو خواهیم بود.

روال کار به این ترتيب است که در روز 15 فوريه نمايندگان کشورهای عضو سازمان ملل، اعم از عضو شورای حقوق بشر يا ناظر در زمانی حدود دو تا سه دقيقه (در مورد جمهوری اسلامی با توجه به تعدد متقاضيان، قاعدتا حدود دو دقيقه خواهد بود) سوالات خود را از نمايندگان جمهوری اسلامی خواهند کرد و پيشنهادهای احتمالی خود را نيز ارائه خواهند داد.

وقت در نظر گرفته شده برای اينکار از ساعت 9 تا 12 روز دوشنبه 15 فوريه درنظر گرفته شده است. احتمال کمی وجود دارد که به خاطر عقب ماندن برنامه هفته قبل از آن شروع برنامه اندکی به تاخير افتد. احتمال اينکه که به خاطر تعدد متقاضی ابراز موضع از جانب کشورها، اين زمان بيش از 3 ساعت نيز طول بکشد، منتفی نيست.

پس از اين اجلاس، ترويکایی شامل نمايندگان کشورهای سنگال، پاکستان و مکزيک، پیشنهادها را جمع کرده وبه مذاکره با نماينده يا نمايندگان جمهوری اسلامی خواهند پرداخت. نتيجه این مذاکرات در ساعات 12 تا 30 :12 چهارشنبه 17 فوريه در اختيار اجلاس بررسی ادواری جامع شورای حقوق بشر قرار خواهد گرفت و روشن خواهد شد که جمهوری اسلامی چه تعداد از پيشنهادها را خواهد پذيرفت، چه تعداد را مورد بررسی قرار خواهد داد و چه تعدادی را رد خواهد کرد.
وظايف ما
حضور و فعالیت هر يک از ما در چند هفته پيش رو در اين جهت که بيشترین و لازم ترين پيشنهادها از جانب کشورهای دنيا به جمهوری اسلامی ارائه شود، جلب رسانه ها به نشان دادن واکنش به این رويداد و حضور هر چه بيشتر ما در آکسيون های تدارک شده برای اين روزها می تواند هم موارد گوناگون نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران را روشن تر کند و هم نمايندگان حاکميت را به مقدار بيشتری مجبور به عقب نشينی در برابر خواست های جامعه بين المللی و افکار عمومی مردم جهان سازد.
جمهوری اسلامی از هم اکنون دستپاچگی خود را در بر خورد بااين واقعه نشان داده است که بارز ترين شاهد آن دعوت "فاطمه آليا" (رئيس كميته‌ حقوق بشر كميسيون امنيت ملي مجلس ) از كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، خانم پیلای، براي حضور در ايران به "منظور تبادل ‌نظر در خصوص راه‌هاي ارتقاي حقوق بشر" است.
اين دعوت وقتی معنا پيدا می کند که بخاطر آوريم بيش ازسه سال است که دولت ايران در ها را بر گزارشگران 15 گانه کميساريای حقوق بشر سازمان نلل متحد بسته است و اعتراضات خانم پيلای وساير مسئولين مربوظه بدر بسته خورده است.ثانيا فراموش نکنيم " فاطمه آليا" يکی از36 نماينده ایست.که اخيرا همراه روح الله حسينيان طرح معروف به "اعدام 5 روز پس از صدور حکم "را به مجلس تسليم کرد. اما بهر حال بايد با آقای "دايک" نماينده عفو بين المللی همصدا شد وازاين دعوت استقبال کرد. و گفت اين ديدار نبايد به گفتگو با مقامات رسمی محدودبماند، بلکه شامل ديدار با خانواده های زندانيان، اعداميها، نمايندگان فعالين سياسي-اجتماعی، اقليت های قومی و مذهبی و همچنين ديدار از زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی نيز باشد.

Wednesday, January 13, 2010

چرا کودتاگران دکتر علی محمدی راترور کردند؟

چرا کودتاگران دکتر علی محمدی راترور کردند؟
"دکتر علی محمدی به من گفت: جوون! از گلوله نترس! جلوی اينها بايست! گلوله اولش درد دارد"

ترور ناجوانمردانه دکتر علی محمدی موجی از تاثر و درد را برانگيخت. به دنبال اين تاثر انچه بر لبها نقش بست چرا بود. براستی چرا؟
به دنبال بيانيه مهندس موسوي، فضائی که می رفت ظاهرا بسوی يک در گيري همهجانبه دو جناح سوق يابد, چند قطبی شد و بار ديگرچهره های ميانه رو اصولگرا نقش برجسته ای در هدايت اوضاع يافتند وکار به انجا کشيد که روح الله حسينیان که تا چند روزقبل ان از سردمداران طرح محاکمه و اعدام ضربتی بود(5 روز) بناگاه دم از استعفاء زد و به رهبری هشدار داد که روزی از کرده پشيمان می شود
همزمان با ان شاهديم که جنبش اعتراضی مردم قدمهای بعدی را به جلو می نهد, دانشجويان همچون پيشگامان جنبش تقريبا در تمام دانشگاههای کشور مبارزات اعتراضی خود رابه شکل عدم شرکت در امتحانات سازمان می دهند و دراغلب موارد همقدمی و همراهي استادان انها را دلگرم می کند. اين مبارزات در مواردی چون کرمانشاه هم اکنون به گل نشسته و ثمر داده است. اعتصابات متعدد کارگری در اعتراض به شرايط نامساعد معيشتی در جريان هستند. از سويی ديگر جنبش سبز خود را برای برداشتن گام جديدی در 22 بهمن اماده می کند
اگر نتجه تمام اين کنش های سياسي- اجتماعی به محدوديت هر چه بيشتر جناح هار حکومت منجر شود می توان از يک گام مثبت در ارتقاء جنبش سخن گفت.
در بطن چنين حوادثي فيزيکدان سبز ساعت 7.30 بامداد از خانه خارج ميشود و دقايقی بعد انفجاری سراسر منطقه را می لرزاند, "آرمان" او از خانه بيرون می جهد:"بابامو کشتن, ... مغزش را متلاشی کردن"
چرا؟ چرا آنها بدين عمل ددمنشانه مبادرت کردند؟

…..ايجاد رعب و وحشت بخصوص در جامعه دانشگاهی
يکی از اولين نتايجی که کودتاگران از اين تروربربرمنشانه انتظار دارند ايجاد رعب و وحشت بيشتر در جامعه و بخصوص درميان اساتيد دانشگاه است.
يکی از اساتيد در گفتگو با مسيح علی پور می گويد: "این ترور زهره چشم گرفتن از اساتید دانشگاه است و نوعی هشدار و هیچ ربطی به فعالیت هسته ای و انجمن پادشاهی… ندارد. در دهه هفتاد میلادی در ایتالیا گروههای تروریستی یک شعار معروف داشتند که می گفتند یکی را بکش صد نفر را تربیت کن. حالا اینها هم یکی را کشته اند تا حساب کار دست بقیه اساتید دانشگاه بیاید"

…..براه انداختن سری جديد اعدامها
.کودتاگران با نسبت دادن ترور به " انجمن پادشاهي" اميد داشتند اين انجمن هم با افتخار اين عمليات را بعهده بگيرد (چنانکه عبدالرحمن ريگی در انفجار بلوچستان کرد). و به اين ترتيب زمينه برای دست زدن به يک سری اعدامها، از جمله اعدام کسانی که در رابطه با اين سازمان دستگير و حکم اعدامشان مدتهاست تاييدشده است، فراهم آيد.
……ضربه زدن به جنبش در دانشگاهها
مبارزات کنونی دانشجويان به مثابه يکی از پيش قراولان جنبش سبز همچون خاری در چشم کودتاچيان است. بخصوص که شکل کنونی ان يعنی عدم شرکت در امتحانت کمتر امکانی را برای سرکوب ان توسط کودتاچيان فراهم کرده است. با منفعل شدن اساتيد کودتاچيان بدون شک سعی در اعمال فشار بيشتری بر جنبش دانشجويی خواهند کرد.

…...تبليغ براي برنامه هسته ای به عنوان يک پروژه ملی
رسانه های وابسته به کودتا، با اعلام دروغين دکتر علی محمدی به عنوان يک دانشمند هسته ای سعی در ايجاد اين توهم در جامعه کرده اند که برنامه هسته ای رژيم يک پروژه ملی است که دشمنان (امريکا و اسرائيل) در صدد نابودی ان هستند به اين ترتيب کوشيدند به اين پروژه، که هدفی جز دستيابی به سلاح اتمی و در نتيجه درگيری و نابود کردن کشور در يک ماجراجوئی اتمی ندارد، رنگ يک يروژه ملی را بدهند(امروز سايت جرس اطلاع داد که ظاهرا شواهدی در دست است که دکتر علی محمدی اطلاعاتی در مورد پروژه های اتمی کشور داشته است. در صورت صحت اين گزارش فقط دليل ديگری بردست داشتن کودتاچيان در اين ترور داريم اما به صحت استدلات مطرح شده در اين مقاله صدمه وارد نمی شود).
…..عقيم گذاشتن طرح موسوی در کنار راندن کودتاچيان
و بالاخره و از همه مهمتر، اگر بازجنبش دانشجويی در محاق افتد، استادان و روشنفکران سرکوب گردند، خطری از خارج بر کشور سايه افکند و ضرورت اعدامها مطرح باشد، بيش از هرگاه به مشتی اهنين نياز است که نظم را برقرار سازد وانگاه افراطيونی چون روح الله حسينيان صحنه گردان خواهند شد.

ترور ناجوانمردنه دکتر علی محمدی نشان داد که کودتاگران حاضر نيستند براحتی ميدان را خالی کنند و هر لحظه دست به توطئه و خباثتی جديد ميزنند، که برای مقابله با ان نه تنها قلبی گرم و عزمی استوار و اهنين بلکه مغزی سرد واگاه لازم است.
با اين جملات از همسر دکتر علی محمدی نوشته را به پايان می اورم:" صبح تا دم در بدرقه اش کردم، ماشین اش را از پارکینگ خانه خارج کرد و در را بست و لحظه ای نگذشت که دیدم باران شیشه بر خانه بارید و پنجره ها یکباره پایین ریخت. سراسیمه خود را به بیرون رساندم و دیدم که مسعود به حالت چمباتمه بر زمین افتاده است، او را برگرداندم و دیدم مغزش متلاشی شده است... می گفت و می گریید و آتش به حاضران می زد. شیون می کرد و می گفت: من دیدم، خودم دیدم، مغز متلاشی شده ی شوهرم را دیدم....
خدایا این چه روزگار است که بر ما می گذرد".

Friday, January 8, 2010

Eine neue Welle der Hinrichtungen im Iran

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Lage im Iran bleibt kritisch und kostet täglich vielen Menschen die Freiheit und sogar ihr Leben.


Seit sechs Monaten gehen Millionen Frauen und Männer in meiner Heimat auf die Straße und erheben in friedlichen Demonstrationen ihre Stimme gegen den skrupellosen Wahlbetrug am 12. Juni.


Die illegale Regierung hat nur eine Antwort, sie geht bewaffnet und mit noch nicht gekannter Brutalität gegen unbewaffnete die Menschen vor.


Am 26 Dez., am Tag des islamischen Feiertages Ashura haben Polizei, Militär und so genannte Zivilgekleidete (Basiji) abermals mindestens 37 Frauen und Männer auf brutale Weise, auf offener Straße und vor den Augen der Bevölkerung erschossen oder einfach mit dem Auto zu überfahren und ermordet.


Je größer die Zahl der Menschen auf den Demonstration wird, desto mehr wächst auch die Angst der Putschisten; desto mehr Angst und Schrecken verbreiten sie; desto mehr versuchen sie das Volk einzuschüchtern. Am Tag des Ashura haben sie im ganzen Land mehrere Tausend Menschen festgenommen.


Öffentlich und vom staatlichen Fernsehsender ausgestrahlt hat Ayatollah Haeri die Schergen des Regimes aufgefordert: „ ... Ihr müsst mehr Oppositionelle auf der Strasse töten und weniger Verhaftungen machen ...“


In die gleiche Kerbe haben 36 Abgeordnete des iranischen Parlaments geschlagen, sie haben verlangt, zum Tode verurteile sollen spätestens nach fünf Tagen hingerichtet werden. Tatsächlich werden seit zwei Tagen, seit dem 6. Januar in einer regelrechten Hinrichtungswelle unschuldige Menschen ermordet, unter ihnen Fasia Yasmini, politischer Aktivist aus Kurdistan.


Für heute haben die Putschisten in Tehran öffentlich angekündigt, weitere 5 Teilnehmer der Demonstrationen von Ashura hinzurichten. In Wahrheit geht die Zahl der Ermordeten bereits in die Dutzende.


Im Verlauf ihrer 30 Jahre dauernden Herrschaft hat die Islamische Republik Tausende und Abertausende Menschen verhaftet, gefoltert, vergewaltigt. Tausende und Abertausende sind verschwunden, ermordet, hingerichtet.


Während die brutale Anwendung von hemmungsloser Gewalt und kriminelle Vorgehensweise der Regierung gegen das eigene Volk also nicht neu ist, erleben wir Iraner zum ersten Mal eine beispiellose Welle der Solidarität von Menschen weltweit. Videos und Berichte, die im Iran von den Menschen selber aufgenommen und in die Welt geschickt werden, zeigen mit welcher Hingabe und Aufrichtigkeit junge Frauen und Männer gewaltfrei und friedlich für Freiheit und Demokratie auf die Straße gehen und bewaffneten Schergen der illegalen Regierung mit nichts in Händen als ihre Telefone und Kameras die Stirn bieten.


Mit diesem Schreiben wenden wir uns an Sie, Journalistinnen und Journalisten, Angehörige der Presse und Radio-, und TV-Redaktionen. Wir möchten Ihnen danken, für Ihr bisheriges Engagement und für Ihr wachsames Hinsehen. Denn die Aufmerksamkeit und Solidarität der Menschen und Medien weltweit ist eine wichtige Lebensader der Demokratiebewegung im Iran.


Mit diesem Schreiben möchten wir aber auch unseren dringenden Appell verbinden. Demokratie und Freiheit brauchen nachhaltige Berichterstattung, das iranische Volk ist weiterhin und erst Recht jetzt, in dieser schwierigen Phase unseres Kampfes für Freiheit und Demokratie in unserer Heimat angewiesen auf faire und breite Berichterstattung.


Wir möchten Sie bitten, bleiben Sie am Ball, machen Sie die Bewegung und die Lage im Iran zum Hauptthema, berichten Sie, so oft sie können und Ihre Redaktion dies zulässt über den Iran und die Grüne Bewegung und dem Kampf der Menschen für ihr Recht auf Freiheit und Demokratie.


Um es mit den Worten von „Reporter ohne Grenzen“ in einem Interview mit BBC am 6. Jan. 2010 zu sagen: “Eine Katastrophe steht uns im Iran bevor und die wollen wir versuchen zu verhindern.“


Konkret geht es derzeit um 3 Aktionen:
1-„Save Mohammad Zamani“, eine Petition für 5 politischen Gefangenen, die angeblich wegen ihrer Teilnahme an einer Anti-Regierungsdemo im Iran zum Tode verurteilt wurden. Für diese Aktion ca. 4.000 Unterschriften gesammelt.

2- „Save Ehsan“ eine Aktion und Petition für „Ehsan Fatahian“, mehr als 15.000 Unterschriften wurden für diese Aktion gesammelt (leider, Ehsan wurde vor einem Monat hingerichte).

3-„Save Iran from Executions“ Eine Unterschrift Aktion weltweit, unterstützt von Menschenrechtsaktivist (z. B. Noam Chomsky).

Über alle Aktionen wurden auch die Vereinten Nationen benachrichtigt. Wir hoffen und rechnen mit Ihrem anhaltenden Interesse und sind selbstverständlich und gerne bereit Sie bei Ihrer Arbeit zu unterstützen: mit Berichten, Informationen, Videos aus dem Iran, Zahlen und auch mit der Vermittlung von Interviews mit namhaften Iranerinnen und Aktivisten der Bewegung.


Bitte melden Sie sich jederzeit bei uns,
Mit freundlichen Grüßen

ايا موج اعدام زندانيان سياسی ايران در راه است؟

ايا موج اعدام زندانيان سياسی ايران در راه است؟

خانمها و اقايان محترم!

تصور من انست شرايط حاد کنونی ايران برايتان تا اندازه ای روشن است. بيش از 6 ماه است که شرايط بحرانی در کشور حاکم است . اين بحران بدنبال اعتراض مردم ايران به تقلب انتخاباتی در خرداد ماه گذشته اغاز گرديد. اين جنبش حرکت خود را در نهايت ارامش و با راهپيمايی های ميليونی شکوهمند اغاز کرد اما پاسخ حکومت بان توحش خارج از اندازه بر عليه مردم بود.

در 26 دسامبر(اشورا) حکومت با اعمال توحش بيش از حد و دستگيری های وسيع و قتل 37 نفر ازتظاهر کنندگان سرفصل جديدی را درمقابله با جنبش اعتراضی و مسالمت اميز مردم گشود.

اما وسعت اين حرکت اعتراضی (چه به جهت گسترش جغرافيايی و چه به جهت در برگرفتن اقشار و طبقات و گروههای سنی جديد) چنان کودتاگران را به ترس واداشت که از فردای اشورا بانظامی کردن هرچه بيشتر فضای شهر ها, با پاشيدن گرد مرگ و ترس بر فضای زندگی اجتماعی و دست زدن به دستگيری های گسترده (بيش از هزاران) به باور خود سعی در کنترل جنبش نمودند.

سخنگويان کودتا در راديو تلويزيون دولتی با جديت هرچه تمامتر سعی در ايجاد فضای رعب و وحشت در کشور نمودند که بارز ترين نمونه ان سخنان ايت الله حائری از روحانيان بلند پايه کودتا در تلويزيون دولتی است که صريحا اعلام داشت: "شما بايد هر چه بيشتر از مخالفان را در خيابان ها بهلاکت برسانيد و کمتر دستگير کنيد"

بدنبال ان از طرف 36 نفر از نمايندگان هوادار دولت در مجلس لايحه ای تقديم شد که بر اساس ان فقط 5 روز پس از صدور حکم اعدام می توان حکم را اجراکرد و بدين ترتيب زمان تجديد نظر در حکم اعدام به حداقل ممکن کاهش يافت( اين کاهش با استنباط کودتا چيان از شرايط کنوني, مبنی بر اينکه کشوردر شرايط جنگی بسر می برد انطباق دارد).

بدنبال اين زمينه سازی ها بود که در6 ژانويه اولين اعدام به وقوع پيوست.و فصيح ياسمنی بدار اويخته شد (فردی که در خانه و بدون هيچگونه سلاحی دستگير شده بود). روز بعد از ان دادسری تهران از تقاضای اعدام برای 5 نفر از دستگير شدگان در روز اشورا خبر داد. اما تعداد افرادي که رژيم در ليست اعدامی ها قرار داده به مراتب فراتر از اين ارقام است و اگراحکام صادزه قبلی را که تاکنون اجرا نشده اند و کسانی که در شرايط مشابه با اعداميها هستند بدان اضافه کنيم در نگاه اول يک ليست چند ده و يا چند صد نفره داريم.

نشريه محترم!

برای اينکه برحساسيت شرايط کنونی در ايران تاکيد کرده باشم به نقل قولی از يکی از مسئولين "سازمان گزارشگران بدون مرز" می پردازم:" ما از نهاد های بين المللی می خواهيم از فاجعه ای.(اعدامهای دسته جمعي)

از که ممکن است در ايران بوقوع بپيوندد جلوگيری کننند"

درپايان مايلم به چند اکسيون که در اين رابطه اخيرا توسط ايرانيان ترتيب داده شده اشاره کنم:

..."از اعدام محمد رضا زمانی جلوگيری کنيد". اين پتيسيون در اعتراض به حکم اعدام برای محمد رضا زمانی و چهار نفرديگر از متهمان به شرکت در تظاهرات اعتراضی بعد از انتخابات ترتيب يافت. و نزديک به چهار هزار نفر متن نامه ای را در اين رابطه امضا کردند.

...."از اعدام احسان فتاحيان جلو گيری نما يد" اين اکسيون دراعتراض به حکم اعدام احسان ترتيب داده شد که 15000 نفر بيانيه مربوط به انرا امضا وتعداد زيادی در مراسم مربوط بدان شرکت کردند. احسان متاسفانه عليرغم اين اعتراضات در سال گذشته مسيحی بدار اويخته شد.

...."ايران را از خطر اعدام نجات دهيد" اين اکسيون با هدف جمع اوری امضا از فعالين سياسي-اجتماعی در سراسر جهان براه افتاد و چند صد امضا جمع اوری شد (که در ميان انها افراد سرشناسی چون نوام چامسکی به چشم می خورد).

سازمان ملل متحد در جريان تمام اين اکسيون ها قرار گرفته وبيانيه های مربوطه برای دبيرکل ومسئول حقوق بشران سازمان فرستاد شد.اميد وارم که با انتشار اين نامه موجبات توجه خوانندگان خود رابه وضعيت حساس حقوق بشر در ايران و بخصوص خطر قريب الوقوع اعدام های دسته جمعی معطوف داريد.

با احترامات فائقه

Thursday, January 7, 2010

Hinrichtungsgefahr nach dem Aschura

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich denke, die aktuelle Lage im Iran ist Ihnen bekannt.

Es ist mehr als 6 Monate, dass eine kritische Situation im Land herrscht. Vor 6 Monaten haben Iraner ihren Protest wegen des großen Wahlbetrugs mit friedrische Demonstratinen gezeigt. Aber die Regierung als die Antwort eine ausergewöhntliche Brutalität gegen die Bevölkerung eingesetzt.

Die Höhepunkt dieser Brutalität ist am 26 Dez (Ashura) 2009 passiert, indem 37 Personen durch iranische Militär ermordet wurden.

Die Putschisten haben wegen der Dimensionen des Protestes am Ashura große Angest bekommen, und danach versucht die Geselschaft zu militarisieren, ein Rauch der Angst und Schreck über die Geselschaft ziehen und Massenverhaftung organisieren.

Mehr als 1000 Aktivisten aus politischen und sozialen Feldern wurden festgenommen.

Die Putschisten haben versucht ein Rauch aus Angst und Schrek in der Geselschaft verbereiten, in diesem Zusammenhang kann ich vor allem die Aussagen von Ayatollah Haeri in staatlichem Fernsehen zitieren: „Ihr must je mehr von Oppotion auf der Strasse töten und weniger verhaften.“

Danach 36 Abgeordnet des iranischen Parlaments haben ein Entwurf vorgelegt. Nach diesem Entwurf, wenn jemand zu Tode verurteilt wird, könnte es nur nach 5 Tagen dieser Urteil vollstreckt werden.

Und endlich gestern (6.01.2010) wurde erste Hinrichtung in Gang gesetzt und Herr „Fasih Yasmini“ ein politisch aktivist in Kurdestan wurde hingerichtet. Und heute hat die Justisz in Tehran von 5 „Todesurteil“ für 5 Teilnehmer in Demonstration von Ashura gesprochen. Aber die Hinrichtungswelle der Putschisten geht sehr weiter als diese Dimenstion und nach Berichten der Menschrechtsorganisationen beträgt z. Z. mehre Dozenten.

Liebe Redaktion! ich möchte Sie aufmerksam machen wie dringend die Sitution in Iran ist, dazu benutze ich die Aussage der Organisation „Reporters ohne Grenz“ in Interview mit BBC am 6.01.2010 :“Eine Katasrophe passiert bald in Iran und wir sollen versuchen es zu verhindern.“

In diesem Zusammenhang möchte ich gerne Sie und Ihre Leser zu 3 Aktionen organiert durch Iraner aufmerksam machen:

1-„Save Mohammad Zamani“, eine Petition für 5 politischen Gefangenen, die angeblich wegen ihrer Teilnahme an einer Anti-Regierungsdemo im Iran zum Tode verurteilt wurden. Für diese Aktion ca. 4000 Unterschriften gesammelt.

2- „Save Ehsan“ eine Aktion und Petition für „Ehsan Fatahian“, mehr als 15000 Unterschriften wurden für diese Aktion gesammelt (leider, Ehsan wurde vor einem Monat hingerichte).

3-„Save Iran from Executions“ Eine Unterschrift Aktion weltweit, unterstützt von Menschenrechtsaktivist (z. B. Noam Chamski)..

In alle diesen Aktionen wurde die Vereinten Nationen benachrichtigt. Wir hoffen, mit der Veröffentlichung dieses Briefes auch die Aufmerksamkeit und den Protest Ihrer Leser zu erreichen.

Für weitere Informationen steht Ihnen jederzeit zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen